Sabina Woźnica : Orient – Occident / Wschód-Zachód

Sabina Wożnica - wystawa Kraków Floriańska 22

Sabina Woźnica – wystawa luty 2016

Sabina Woźnica   Orient Occident   /  Wschód  –  Zachód

Wystawa otwarta od 11 lutego 2016  do 2 marca 2016, czynna codziennie, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 11:00 – 17:00/    Galeria Floriańska 22, Kraków

Wystawa  „Orient – Occident”  Wschód – Zachód  to malarska  wizja i próba konfrontacji zgłębianych przez Artystkę literackich tekstów  i myśli filozoficznych, z dwóch biegunowo różnych kultur Wschodu i Zachodu.  Przenikają się w niej odmienne sposoby percepcji świata i duchowości człowieka. Artystka wyrosła w kręgu kultury zachodniej  i odbywa swoją podróż na Wschód, a ściślej w głąb własnej duszy. Kreuje i prezentuje wizję  zrodzoną ze stanu głębokiej kontemplacji świata jako całości.  Formalnie  twórczość Artystki to szeroko pojęty ekspresjonizm, niekiedy abstrakcja sięgająca śladów figuracji.  Sposób  materializacji jej wizji artystycznej, gdzie sam akt malowania wywodzi się  ze świadomości, psychiki oraz stanu emocjonalnego twórcy, charakteryzuje tzw. sztukę akcji. Kolor zawiera w sobie ogromną moc, a ukryta w nim symbolika, i przede wszystkim  spontaniczne  operowanie barwą , prowadzi nas  w świat myśli i przeżyć wizjonerki,  która traktuje swoją sztukę poważnie. Malując, obrazuje istotne prawdy określające między innymi strukturę świata, strukturę ukrytą, lecz dostępną  przez poznanie. W malarstwie tym odnajdujemy także przeżywanie radości płynące z wrażliwości na kolor oraz swobodę w budowaniu kolorem ekspresyjnych form,  bliskich poetyce gestu. Trzeba zaznaczyć, że artystka  zmierzając się nawet z bardziej złożoną myślą  zawsze dąży do jej syntezy i uproszczenia.  Jeśli przewodnim motywem jest  np. bogini Biała Tara, to takie pojęcia jak mądrość, opiekuńczość, współodczuwanie, które woli zasygnalizować  kolorem, formą i światłem niż malować jej atrybuty, np. biały kwiat lotosu.  Kompozycja obrazu najczęściej jest otwarta, zatrzymana w czasie, a materia malarska skontrastowana jest fakturowo poprzez nakładanie pędzlem i szpachlą farby o różnej gęstości. Sam proces tworzenia jest dla Artystki także medytacją i samodoskonaleniem się. Od wieków buddyści czerpią z niej nieograniczone pożytki. Pomaga nawet lepiej zrozumieć współczesne badania naukowe. Systematyczna nauka medytacji uaktywnia obszary mózgu odpowiedzialne za szczęście i empatię. Ostateczną nagrodą  jest nirwana – stan wygaśnięcia, wyzwolenia się od pragnień, osiągnięcie niezmiennego stanu spokoju i prawdy absolutnej. Malarstwo Sabiny Woźnicy nasycone jest  silną energią i duchowym przekazem. Jak sama pisze: „To, co zobaczone i przeżyte, przetwarzam bezpośrednio na płótno,(…) wypracowałam swój własny język improwizacji.”

Galeria

Dwie prace ,,Orient – struktura przestrzeni ” i ,,Occident – struktura czasu” namalowane w 2013, stały się punktem wyjścia dla tej wystawy.  Na wystawie prezentowane będą prace najnowsze, z 2015 roku. W malarstwie dokonuje się synteza dwóch odmiennych sposobów percepcji świata. Nie ma dualizmu, jest za to jedność wynikająca z naturalnej potrzeby łączenia, a nie dzielenia, budowania całości za pomocą całkiem wymiernych środków, czyli formy, koloru , materii i kompozycji, narzędzi warsztatu, którymi dysponuje artysta.

Wspólnym mianownikiem dla mojego malarstwa i performance jest metoda wizualizacji, to co zobaczone i przeżyte, przetwarzam bezpośrednio na płótno i choć wydaje się banalnym takie stwierdzenie, myślę, że wypracowałam swój własny język improwizacji. Improwizacja malarska jest u mnie -podczas procesu twórczego- wynikiem stapiania się 'ja’ z formą, kolorem i materią, przy czym kompozycja obrazu pozostaje zawsze otwarta, zatrzymana w czasie. Podejście do tego rodzaju budowania przestrzeni w obrazie czerpię z filozofii wschodu, w której to nie ma dogmatów, gdzie 'ja’, czyli podmiot, zostaje rozproszony w świecie materii malarskiej.

Zapraszam do przekonania się na żywo- czym jest – i jak zbudowany jest obraz.
Sabina Woźnica